Two new board members for VinPro

Friday, 17 November, 2017
VinPro
The wine industry body, VinPro, welcomes two new regional directors to its board, following the company’s Annual General Meeting this week.

Pieter du Toit, owner of Kloovenburg Wine and Olive Estate in Riebeek-Kasteel was elected as board member representing the Swartland region. He also serves on the board and financial committee of Riebeek Cellar.

Wine producers in the Olifants River region elected Karl Jansen van Rensburg from the farm Laborare in Trawal as their representative on the VinPro board. He is currently a director on the board of Klawer Wine Cellar where he previously held the position of chairman.

Danie de Wet of De Wetshof Estate near Robertson received the accolade of being VinPro’s first honorary member this week. This new membership category honours persons who have made a significant contribution to the organisation and the South African wine industry.

Danie is widely recognised as a pioneer with regard to white wine grape cultivars and played an instrumental role in raising the industry’s bar to compete internationally by promoting excellence in the vineyard and cellar. He led VinPro as chair when the organisation opened its doors in 2003.

Twee nuwe direkteure vir VinPro

Die wynbedryfliggaam, VinPro, verwelkom twee nuwe streeksdirekteure tot sy direksie, na afloop van die maatskappy se Algemene Jaarvergadering hierdie week.

Pieter du Toit, eienaar van Kloovenburg Wyn- en Olyflandgoed in Riebeek-Kasteel, is as direkteur vir die Malmesbury-streek verkies. Hy dien, onder andere, ook op die direksie en finansiële komitee van Riebeek Kelder.

Wynprodusente in die Olifantsrivier-streek het Karl Jansen van Rensburg van die plaas Laborare in Trawal as hul verteenwoordiger op die VinPro-direksie aangewys. Hy is tans ʼn direkteur van Klawer Wynkelder waar hy voorheen ook as voorsitter gedien het.

Danie de Wet van De Wetshof Landgoed buite Robertson is vroeër die week as VinPro se eerste erelid vereer. Deur hierdie nuwe lidmaatskapkategorie bring VinPro hulde aan persone wat ʼnwesenlike bydrae tot die organisasie en Suid-Afrikaanse wynbedryf gemaak het.

Danie word wyd erken vir sy pioniersrol ten opsigte van wit wyndruifkultivars en was instrumenteel daarin om die bedryf met die beste ter wêreld te laat meeding deur uitnemende praktyke en tegnologie in die wingerd en kelder te bevorder. Hy het VinPro as voorsitter gelei toe die organisasie sy deure in 2003 geopen het.

Pieter du Toit, VinPro board member for the Swartland region
Pieter du Toit, VinPro board member for the Swartland region

Karl Jansen van Rensburg, VinPro board member for the Olifants River region
Karl Jansen van Rensburg, VinPro board member for the Olifants River region

Anton Smuts, current VinPro chairman presents the honorary membership certificate to Danie de Wet
Anton Smuts, current VinPro chairman presents the honorary membership certificate to Danie de Wet

more news