Jannie le Roux honoured for 35 years' of dedication on the board of Boland Kelder

Monday, 13 September, 2004
Louise Kotze

Boland Kelder het Maandag, 13 September 'n heerlike middagete gehou ter ere van Voorsitter, Jannie le Roux se verjaarsdag. Daar is ook van
hierdie geleentheid gebruik gemaak om vir hom te bedank vir sy 35 jaar op die Boland Kelder Direksie. Jannie le Roux is verkies tot Voorsitter
in 1987  en Boland Kelder se sukses paadjie het begin onder sy dinamiese leierskap.

Monday the 13th of September Boland Kelder had a picnic lunch to celebrate Chairman, Jannie le Roux's brithday. They also took the opportunity to thank him for his dedication in the 35 years he has been on the Board of Directors and also for his excellent leadership as
Chairman since 1987.


WineLand